2018-04-17T11:00:37+02:00 17. априла, 2018. 08:49 |

Фактори који утичу на избор животиња за тов

За тов су најпогодније животиње великог капацитета и интезитета пораста које добро користе храну. Тов млађих животиња је у предности над товом старијих јер им је интензивнији пораст, могућност конзумације веће количине хране по јединици телесне масе, мањи утрошак хране за јединицу прираста. За тов су најпогоднија мушка некастрирана јунад. Тов почиње избором животиње за тов.                                                                         

  1. Према раси

Товне расе

Расе комбинованих својстава (шарено или сименталско говече, смеђе или монтафонско, сиво или оберинталско, црно бело итд.)

Расе млечног типа

 

  1. Према старости

Млађа утовљена јунад (baby beef)

– У старостидо 12 месецидостижу 250 – 450 кг

– Код нас до 15 месеци достижу 420 – 450 кг

Старија утовљена јунад

– У старости од 18 до 24 месеца достижу масу до 500 кг

Тов одраслих говеда

– Ту спада тов крава, бикова и волова излучених из производње

– Велики су трошкови за  уздржне потребе и троше велику количину хране по јединици прираста

– Користе се где је јефтина храна и велика разлика у цени мршавих и угојених грла

  1. Према врсти хранива

У зависности од учешћа различитих хранива у оброцима товне јунади, разликујемо три основна типа това:

Концентратни (интензивни) тип това

– Смеша концентрата на баз и зрнакукуруза као основног извора енергије 60 – 70%, протеинска хранива са минералима и витаминима 10 – 15%, луцеркино брашно 5 – 20%. Уз то се додаје 1 – 1,5кг луцеркиног сена или другог квалитетног сена

– Тов траје кратко, велики дневни прираст изнад 1200 грама

– Опасност од дигестивних и метаболичких поремећаја

Полуконцентратни (полуинтензивни) тип това

– Тов ограниченим количинама концентратне и грубе кабасте хране

– Прираст нешто нижи (1000 – 1200 грама), трајање това дуже

– Поред житарица и квалитетног сена користе се још и друга волуминозна хранива (зелена луцерка, трава, кукурузна и друге врсте силаже, отпаци прерађивачке индустрије)

– Квалитет товљеника добар, утрошак хране умерен, избегавају се опасности од појаве дигестивних и метаболичких поремећаја

– Погодан за товмлађе јунади

Тов кабастим хранивима (екстензивнитов)

– Заснива се на исхрани великим количинама кабасте хране уз ограничену употребу концентрата

– Организује се где је могућа велика производња јефтине кабасте хране

– Кабаста храна мора бити велике хранљиве вредности да би је животиње радо јеле и у великим количинама

– Тов дуже траје и мањи су дневни прирасти

– Захтева нешто старију јунад преко 200 кг.

Ненад  Вујчић дипл.инж.