Национална служба за запошљавање,  и у условима ванредног стања омогућила је подношење захтева за финансирање свих програма запошљавања по расписаним јавним позивима.

Иако се пријаве подносе електронским путем и у условима отежаног пословања велико је интересовање, како послодаваца тако и незапослених лица.

Највеће интересовање послодаваца забележено је за програме стручне праксе, новог запошљавања као и за програм самозапошљавања за незапослена лица. Од увођења ванредног стања, више од 3.200 послодаваца је поднело захтев за учешће у мерама активне политике запошљавања, док је више од 2.000 незапослених поднело захтеве за субвенцију за самозапошљавање.

Одлуке се доносе континуирано, а поред предвиђених услова, приликом одлучивања посебно се вреднује да ли су послодавци од почетка ванредног стања отпуштали запослене.

До сада је позитивним одлукама обухваћено више од 1.400 послодаваца, чиме је омогућено укључивање у програме обука и запошљавање за око 2.000 незапослених лица, од чега је око 150 особа са инвалидитетом.

Уговори о ангажовању лица закључиће се у складу са могућностима у сваком конкретном случају.

Све информације доступне су на сајту  http://www.nsz.gov.rs/.

Share.

Comments are closed.

Skip to content