2020-12-03T10:36:53+01:00 3. децембра, 2020. 10:36 |

Гађање из пешадијског наоружања на „Песковима“

Центар за обуку копнене војске Пожаревац обавештава грађане да ће јединице Војске Србије изводити гађање из пешадијског наоружања на Војном комплексу „Пескови“ у општини Велико Градиште,  реону села Кусиће, који захвата објекте: Коларница, Кошеви, Орнице, Доњи пескови, Саднице и Топоље до 10 децембра, као и 15, 17, 22. и 24. децембра.


 

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеним данима.

Полигонски, стрелишни простор у којем ће се изводити гађање биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „ Не иди даље – гађа се“ и обезбеђен стражарима.

У наведеним данима забрањен је боравак у означеном простору и свако прикупљање и дирање нераспрснутих пројектила и њихових делова (опасно по живот). При наиласку на такав пројектил свако лице је дужно да о томе одмах обавести најближе органе полиције или најближу команду Војске Србије.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирaњем нераспрснутих пројектила и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања могу се добити у Команди ЦО КоВ у Пожаревцу или код управника Стрелишта у селу Кусиће.

Контакт телефон 012/666-976.