У општини Голубац, пре неколико година, започела је активност на реализацији пројекта изградње бициклистичко – шетне стазе, вредан око три милиона евра. Рута тог пута поклапа се са међународном трасом Еуро Вело 6 и рађена је према свим европским стандардима за бициклистичке стазе. Од  укупно планираних  7  деоница, у дужини од 12 километара, бициклистичке стазе од насеља Винци до Голубачке тврђаве, до сада су изграђене  три стазе у дужини од 7,7 километара од насеља Винци до Голупца. Прошле године завршена је стаза 3 од Радошевца до граничног прелаза код  насеља Усије.

Стаза ће бити од великог значаја за додатну промоцију туризма општине Голубац , обзиром на то  да годишње прође 15 хиљада бициклиста кроз овај крај Србије.

У циљу промовисања општине Голубац, као и веће мотивације младих да се посвете активном одмору и спорту,  Голубац је уписан у европске бициклистичке мапе јер кроз општину пролази траса Еуро Вело 6.

Дунавски центар за компетенцију је, у сарадњи са Југоциклинг кампањом, промовисао, у Туристичкој организацији Србије, потенција  циклотуристичке мреже Србије.  Еуро Вело руте шест у Аустрији годишње користи 700.000 туриста, а у Србији је тај број још на ниском нивоу, кажу у Туристичкој организацији Голубац.

 Обзиром на то да у туризму постоји све већа потреба за коришћењем одрживих видова транспорта, развој бициклистичких стаза,  као и пратећих инфраструктурних капацитета, неопходан је у процесу даљег развоја туристичких производа Србије, који ће у крајњој линији довести до успостављања организованог циклотуризма на националном нивоу.

Дунавски центар за компетенцију планира да  оснује регионални бициклистички продукт клуб. На тај начин, кључни актери из области бициклизма из четири земље: Хрватска, Србија, Бугарска и Румунија, биће повезани у јединствену мрежу како би се повећала ефикасност у процесу побољшања инфраструктурних капацитета бициклистичких стаза Србије и региона.

Share.

Comments are closed.

Skip to content