2020-06-05T21:36:05+02:00 5. јуна, 2020. 21:35 |

Голубац добија и Културни центар

ПОПРАВЉЕНИ ДОМОВИ КУЛТУРЕ У ДВОРИШТУ, БИКИЊУ И ПОНИКВАМА

За инвестиције, социјална давања и субвенције из буџета за ову годину у општини Голубац издвојено је око 55 одсто буџетских средстава за реализацију великих капиталних пројеката  у области инфраструктуре, модернизацији локалне путне мреже, образовања, културе и спорта.

Реализацијом планираних пројеката  у граду Голупцу и у насељима стварају се услови за  бољи живот грађана. У протекле четири године урађено је више од  тридесет  великих пројеката.

У области културе из општинске касе  у општини Голубац у овој години поправљено је неколико Домова културе у насељима. Последњи радови у овој години завршени су на уређењу постојећих домова културе у насељима Браничево И Добра, а у мају завршени су радови на поправци домова куллуре у насељима Двориште, Бикиње И Пониква.

У насељу Двориште урађена је замена столарије и одрађени су унутрашњи радови ,вредност радова је 197.520 динара, а ова средства обезбедила је из буџетских средстава општина Голубац.

За поправку домова кулуре у насељим Бикиње И Пониквама  за постављање нове столарије из општинске касе издвојено је 176.308,80  динара.

У Голупцу су у току радови на реконструкцији постојеће зграде у којој ће бити смештена Народна библиотека ,,Вељко Дугошевић’’, а овај град први пут добија и Културни центар, јер је до сада Библиотека обављала и ову функцију.

-То је од неких 650 квадратних метара простора,већи део средстава обезбеђен је од Норвешке владе, а други део обезбедили смо из биџета Општине Голубац.Реконструисана зграде будуће библиотеке биће савремена и прилагођена условима библиотекарске делатности и будућег Културног центра.Ту су и сале за презентацију и одржавање скупова ,књижевних вечери ,изложби, као и одржавање културних манифестација.Поставићемо и једну музејску поставку ,рекао је  председник општине Голубац, др Небојша Мијовић.         

Љ.Настасијевић