2021-03-04T08:45:01+01:00 4. марта, 2021. 08:45 |

Голубац: О додатку незапосленим мајкама

У Голупцу је заседало Општинско веће којим је председавао заменик председника Општине Голубац Марко Стојаковић.

Међу тачкама о којима се расправљало нашла се и она о усвајању извештаја о раду за прошлу годину  Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац, Полицијске станице,  Народне библиотеке ,,Вељко Дугошевић’’, Туристичке организације, Дома здравља, Општинске управе Голубац, Комуналног јавног предузећа ,,Голубац’’ и Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Голубац.

Утврђени су и предлози одлуке о покретању поступка за утврђивање јавног интереса за потпуну експропијацију у корист Општине Голубац непокретности ради изградње постројења пречишћавања отпадних вода ,,Усије’’, о изменама одлуке о Општинском правобранилаштву Општине Голубац, као и о почетку примене одлуке о остваривању родитељског додатка мајкама без запослења која имају шесторо или више малолетне деце.

На дневном реду седнице биле су и одлуке о  јавним паркиралиштима на територије ове подунавске Општине,  као и утврђивање предлога Одлуке о мрежи јавних прешколских установа на подручју Општине Голубац.

Општинска влада утврдила је и предлоге одлуке о сахрањивању и гробљима на подручју Општине, затим о организацији и функционисању Цивилне заштите, остваривању родитељског додатака мајкама без запослења које роде треће дете, изради Просторног плана Општине Голубац као и предлог закључка о уклањању старог моста на реци Пек у насељу Шувајић.

Чланови Већа на седници утврдили су предлоге решења о престанку и именовању вршиоца дужности директора  Туристичке организације Голубац и управника Народне библиотеке ,,Вељко Дугошевић’’.

Љ.Настасијевић