2021-04-13T09:44:08+02:00 13. априла, 2021. 09:44 |

Голубац: Подстицаји пчеларима

Захтев за остваривање права на подстицаје за кошнице пчела подноси се од 15. априла до 31. маја текуће године Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

Носилац комерцијалног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, може да оствари право на подстицаје  за најмање 20, а највише 1 000 кошница пчела у  износу од 800 динара по кошници.