2020-08-12T08:41:07+02:00 12. августа, 2020. 08:41 |

Голубац у међународном пројекту

Голубац је придружени стратешки партнер Архитектонског факултета у подунавском прекограничном програму Европске уније о културном наслеђу Дунава. Универзитет за технологије и привреду из Будимпеште је водећи партнер на пројекту, док ужи круг чине партнерски тимови департмана за урбанизам пет универзитета подунавских земаља, из Братиславе, Будимпеште, Темишвара, Букурешта и Београда.

Подунавски прекогранични програм INTERREG ЕУ покренут је 1. јула у циљу подстицања рацио-налног коришћења културног наслеђа и ресурса ободних и пограничних градова и подручја дуж Дунава. Пројекат ће током 30 месеци трајања створити нове могућности за подизање привлачности одабраних насеља и градова и покренути недовољно искоришћено културно наслеђе за јачање подунавског културног идентитета. Пројектне активности ће додатно развити „дунавски бренд“ за градски ниво, пружити прилику за боље праћење кретања и потреба туриста, подржати постојеће културне туре и повећати капацитет локалних учесника за сарадњу на локалном и међународном нивоу. Сви партнери ће заједно радити на промоцији одрживог коришћења културног наслеђа и ресурса у подунавским градовима и заједницама.

Пратећи образовни програм пројекта обучиће младе о заједничким културним вредностима, подстичући их да открију и цене урбано наслеђе повезано са Дунавом. Радећи у оквиру ових пакета, они ће додатно допринети обликовању новог подунавског културног идентитета као главног циља пројекта.

Испред општине Голубац представник на пројекту је Милен Богојевић, в.д. директора На-родне библиотеке „Вељко Дугошевић“.

Љ. Настасијевић