Градско веће Пожаревца је за 2023. годину одлучило да цене пореза на имовину остану на нивоу прошлогодишњих, без обзира на раст тржишних цена у претходној години, саопштио је за наш недељник начелник Локалне пореске администрације Бошко Спасовић.

Рокови за плаћање пореза прописани су Законом о порезу на имовину и они се током календарске године плаћају квартално, 15. фебруара, 15. маја, 15. августа и 15. новембра. До добијања решења за текућу годину, порез се увек плаћа према прошлогодишњој последњој аконтацији.

Подела решења за 2023. годину очекује се да отпочне ове недеље.

Бошко Спасовић

Проценат наплате близу 100 одсто

Проценат наплате пореских обавеза је, истиче Спасовић, у константном порасту. Године 2010. проценат наплате био је око 78-80 одсто, док је у прошлој износио 97 процената, што говори да су грађани одговорни и да воде рачуна о томе да своје обавезе измирују на време. Највећи проценат редовних обвезника су пензионери.

Плаћање пореза на имововину је обавеза свих грађана која доноси дугорочну корист граду. Због редовног прилива средстава у буџет Града Пожаревца, и његовим правилним распоређивањем, могуће је ова средства улагати у друге развојне ресурсе у локалу – у путеве и осталу инфраструктуру.

Према Спасовићевим речима, обвезници пореза на имовину су сва физичка, правна лица и предузетници који поседују некретнине, то јест било коју непокретност на територији рада Пожаревца и Градске општине Костолац. Под тим се подразумевају стамбене куће, станови, пословни простори, локали који су у догодишњем закупу, економски објекти…

– Сваку промену коју порески обвезник има на некој непокретности, што подразумева продају, куповину, рушење дела објекта, реконструкцију или доградњу, дужан је да је у року од 30 дана пријави. Редовна пореска пријава за било какве измене подносе се до 31. марта текуће године и овај рок важи како за физичка, тако и за правна лица, рекао је Спасовић који се овом приликом осврнуо и на предности које грађанима пружају еУправа и електронско плаћање:

– У последње две године Република Србија успела је да омогући грађанима да пореска решења добијају путем сајта еУправа. Тренутно на територији Града Пожаревца око 4000 обвезника ће у току ове године пореска решења добити преко еСандучета, односно еУправе. Путем овог сајта грађани могу поднети и пореске пријаве, као и разна уверења, што значи да не морају лично да долазе, истакао је начелник ЛПА.

Локална пореска администрација у Пожаревцу је у доста добром стању када је реч о инфраструктурној и техничкој опремљености, сматра Спасовић. Неизоставна је подршка Сталне конференције градова и општина преко које се редовно организују активности везане за побољшање услова пословања, а незаобилазна је и Немачка организација за развој ГИЗ која је у претходних неколико година доста помагала у попису непријављене имовине.

Нов јавни приход ЛПА

-Локална пореска администрација од ове године има нов јавни приход, од опорезивања – закупа пословних просторија у својини Града Пожаревца. Овај посао до сада је обављало Одељење за имовинско правне послове. Обавештавамо грађане који су у закупу локала у јавној својини Града, да могу да нам се обрате и o свему овоме детаљно информишу, поручио је Спасовић.

Вредност непокретности утврђује се на основу просечних тржишних цена у претходној години. На пример, за 2022. годину узимају се у обзир сви уговори о купопродаји кућа, станова, пословних простора, па се извуче просечна тржишна вредност која је основица за наредну текућу годину. Локалне самоуправе, међутим могу независно од тога да формирају своје цене у складу са буџетом који планирају.

Проценат наплате пореза у Граду Пожаревцу је висок. Мали је број оних који ову обавезу не измирују на време. Прва мера коју ЛПА примењује према таквим грађанима је уручивање обавештења.

-Уколико мера обавештења не даје ефекта, пореском обвезнику уручује се опомена са роком од осам дана да измири бар део дуговања или цели износ. Догоди ли се да ни тада обавеза не буде измирена, прибегава се мери блокаде жиро рачуна или блокаде личних примања, пензије, личног дохотка. У врло ретким ситуацијама врши се принудна наплата у смислу пописа покретне и непокретне имовине, рекао је Спасовић.

Share.

Comments are closed.

Skip to content