2021-03-09T12:48:41+01:00 9. марта, 2021. 12:48 |

Градска управа Пожаревац: Предложите измене одлуке о љубимцима

Из Градске управе Пожаревац позивају  заинтересоване грађане и удружења за заштиту животиња и законске заступнике стамбених заједница да предају своје предлоге за измену појединих чланова одлуке о држању домаћих и егзотичних животиња на територији града Пожаревца.

Предлози се предају због сачињавања новог предлога одлуке која ће бити достављена Скупштини Града Пожаревца на одлучивање. Потребно је доставити предлог измене конкретног члана Одлуке на који имају примедбу, са предлогом текста наведеног члана.

Предлози морају бити потписани и у истима мора бити наведено место становања.

Предлози се могу доставити путем писарнице Градске управе Пожаревца канцеларија бр. 9 улица Дринска бр. 2 најкасније до 18. марта.

Јавна расправа биће одржана 19. марта године у 14 часова у скупштинској сали бр. 107 Градске управе Града Пожаревца.