ИМПРЕСУМ

Copyright ©  „Реч народа“ а.д.

Таковска 5,  12000  Пожаревац


Извршна директорка:

Андријана Максимовић

012 532 309

Главна и одговорна уредница:

Татјана Роквић Стојковић

012 522 086

recnaroda@yahoo.com

recnarodapozarevac@gmail.com

Редакција:

Дарко Динић, Милена Перишић, Ивана Радоњић, Драгана Деурић, Љубиша Настасијевић

012 522 086

Администратор сајта :

Влада Винкић

Маркетинг и финансије:

Владан Милић

Снежана Сарић

012 521 580

marketingrecnaroda@yahoo.com


Текући рачун:

105 – 52460 – 80 АИК БАНКА


 

Skip to content