2019-06-10T07:16:58+02:00 10. јуна, 2019. 07:16 |

Инжењери на Копу „Дрмно“

Делегација Oдељења рударских, геолошких и системских наука, која функционише у саставу Академије инжењерских наука Србије, посетила је  Површински коп „Дрмно“.

 Веселин Булатовић, директор за производњу угља „ТЕ- КО Костолац“, који им је био домаћин, упознао их је са функционисањем ПК „Дрмно“ и плановима развоја овог површинског копа у предстојећим деценијама. Највише се разговарало о шестом БТО систему, који ће омогућити повећање годишње производње лигнита са девет на 12 милиона тона угља.

                                                                                                                              И. М.