2019-12-06T08:56:46+01:00 6. децембра, 2019. 08:54 |

Исхрана и држање оваца у зимском периоду

Успех у овчарској производњи зависи од низа фактора. Економика производње директно зависи од исхране оваца, квалитета хране као и од услова у којима се животиње одгајају. Правилна исхрана и наука о исхрани оваца даје велики допринос овчарству, утиче на ниво производње, али и на смањење утрошка хране по јединици производа и коначно на већу продуктивност и одрживост овчарства. Исхрана је једно од централних питања у овчарству и директно је повезана са економиком производње. Начин исхране и држања има велики утицај на раст, развој и виталност, а такође и на здравље и продуктивност оваца.

-У зависности од природних фактора на неком подручју, постоје и различити системи гајења оваца те произвођачима у различитим природно-економским зонама не можемо препоручити исти систем гајења оваца. Приликом прављења режима држања и исхране треба имати на уму све факторе који утичу на организам животиње (светлост, температура, влажност ваздуха, количина падавина, промена у притиску и струјање ваздуха) и степен њиховог утицаја регулисати, односно прилагодити животињама путем правилног држања. Ово је један од најважнијих чинилаца успеха у овчарству, а посебно код интензивног система гајења, сазнајемо од Ненада Вујчића, дипл.инж. у ПССС Пожаревац.

Превођење оваца са пашњачког на стајски начин исхране мора бити постепен из разлога што је организам животиња навикао на свежу биљну храну у пашном периоду. У новим стајским условима нова храна је сува и има другачију физичку форму, па је животињи потребан период прилагођавања од 7-10 дана. Припрема се састоји у томе, да овце током првих неколико дана ујутру добију мало сена па се тек онда изгоне на пашњак, а пред крај периода прилагођавања, задњих пар дана сено се даје и после паше, повећањем количина из дана у дан, да би након десетак дана ово храниво дошло као главни оброк оваца, чиме се са пашом престаје. Успех у презимљавању оваца зависи највише од квалитета припремљене хране и њеног правилног коришћења. Најважније је у овом периоду сачувати постојећи број оваца у стаду и њихову кондицију (ухрањеност), при рационалном трошењу хране. Овце при доброј исхрани лако подносе хладноћу па и већи мраз, али су веома осетљиве на влагу у овчарнику, како у ваздуху  тако и у простирци.

Ненад Вујчић

-Како би објекат био удобан за зимски боравак оваца у њему неопходно је извршити припрему која се састоји у поправци крова, зидова, подова, прозора, врата, јасала, појилица итд. После тога треба извршити изђубравање и детаљно чишћење, а на крају обавити дезинфекцију свих зидова, подова и опреме. Након тога под овчарника се обилно застре сламом у количини од 5 kg /m2, чиме се ствара дебео слој који добро упија мокраћу, те у овчарнику нема влаге. Пре узимљавања оваца потребно је обезбедити довољне количине свих хранива, за све категорије и фазе производње, узимајући у обрачун дужину стајског периода. Осим хранива мора се обезбедити довољна количина воде и овцама понудити да је узимају по вољи. Уколико такви услови не постоје онда треба вршити напајање и то 2 пута дневно. Оптимална температура воде за овце је 12-18 0C, а она мора бити и хигијенски исправна. Не заборавимо да од доброг начина исхране не зависи само ситост овце већ и успех укупне производње током низа година, закључује Вујчић.

  • Ставови изнети у подржаном медијском пројекту не изражавају ставове органа који је доделио средства

                                                                                                         Д.Д.