Град Пожаревац успешно је завршио процес сертификације за повољно пословно окружење, које додељује Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) уз подршку Немачке агенције за развој (ГИЗ). Током процеса сертификације који је трајао две године, Пожаревац је морао да испуни низ критеријума са листе од 107 захтева који се односе на унапређење рада локалне самоуправе у областима локалног економског развоја, урбанизма, рада јавних предузећа, имовинско правних односа, како би били прилагођени потребама привреде. Поред тога, усвојени су и стратешки документи усмерени ка будућем развоју Града.
Добијањем сертификата Пожаревац је ушао у одабрано друштво, са још осам градова и општина у Србији (Нови Сад, Сомбор, Панчево, Рума, Лесковац, Пирот, Стара Пазова и Шабац) који су проглашени за повољно пословно окружење у Србији. Ови градови су у протеклом периоду привукли значајан број домаћих и страних инвеститора.
Сертификатом се, осим стварања уређеног система у Градској управи прилагођеног привреди, и поједностављеног и убрзанијег процеса отварања нових фирми, у великој мери промовише локална самоуправа са својим потенцијалима за инвестирање у земљи и иностранству.
Програм сертификације се, осим у Србији, спроводи и у Хрватској, Босни и Херцеговини, Македонији и Црној Гори. Сертификат поседује 44 града и општина из поменутих земаља, од укупно 90 које су приступиле процесу сертификације.

Share.

Comments are closed.

Skip to content