2018-09-11T13:58:28+02:00 11. септембра, 2018. 13:58 |

ИЗ КОСТОЛАЧКИХ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА: Испоручено 3,9 милијарди КWh

Према подацима из сачињеног пресека стања, костолачке термоелектране  су до краја јула  електроенергетском систему Србије испоручиле 3,9 милијарди kWh. У ТЕ „Костолац А”  произведенa је 1,21 милијарда kWh, док је у ТЕ „Костолац Б” у истом временском периоду произведено 2,69 милијарди kWh.

            Блокови ТЕ „Костолац А” су током јула испоручили око 178 милиона kWh. Посматрано појединачно по блоковима, блок А1 је, пре него што је отишао у ремонт, произвео око 40,1 милион kWh, блок А2 138,2 милиона kWh, а у ТЕ „Костолац Б” у јулу je остварена производња од  293,2 милиона kWh. Са  блока Б1 систему ЕПС-а  испоручено је  169,6 милиона kWh, док је  Б2 остварио производњу од  123,5 милиона kWh.

                                                                                                                                                                                 Р.Н.