Министарство унутрашњих послова расписало је конкурс за упис 600 полазника Центра за основну полицијску обуку (ЦОПО) на који се заинтересовани могу пријавити закључно са 8. јулом 2019. године.

За потребе Полицијске управе у Пожаревцу конкурс је расписан за 20 полазника.

Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике Србије, који имају пријављено пребивалиште на територији Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс и пријављено пребивалиште на територији организационе јединице за коју се расписује конкурс.

Кандидат мора имати завршену средњу школу, у четворогодишњем трајању, или завршене основне струковне, односно основне академске студије, Криминалистичкo – полицијског универзитета (КПУ). Неопходно је да нема мање од 18, а више од 24 године старости до дана закључења конкурса, односно да нема више од 27 година старости уколико је реч о кандидатима који су свршени студенти КПУ.

Кандидат мора да поседује и важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије, затим да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији и да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности за заснивање радног односа у МУП-у на радном месту у статусу овлашћених службених лица.

Пријава на конкурс са документацијом, подноси се полицијској станици по месту пребивалишта кандидата. Текст и ближи услови конкурса могу се наћи на сајту Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs и Центра за основну полицијску обуку www.copo.edu.rs .

 

 

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content