2017-11-09T09:15:38+01:00 9. новембра, 2017. 09:08 |

Из Републике у оба округа 371 милион евра

ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА ПРИВРЕДНИКА РПК БРАНИЧЕВСКОГ И   ПОДУНАВСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

На трећој седници Парламента привредника Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа, којом је председавао Саша Филиповић, представљена су привредна кретања у региону у периоду од јануара до јуна текуће године и кварталне анализе прописа од значаја за привреду.Упознајући привреднике са активностима Привредне коморе, заменица генералног секретара ПКС Нермина Љубовић је истакла да је од 1. јануара ове године на располагању  јединствен коморски систем Србије који има механизме и инструменте за далеко јаче заступање интереса привреде пред државним органима и надлежним институцијама.

-Ту пре свега мислим на решења из Закона о кварталној анализи примене прописа од значаја за привреду, који омогућава привредницима да учествују у законодавном  поступку, односно да креирају решења у прописима која ће одговарати снази и потребама привреде. То практично значи да привредници имају могућност да надлежним државним органима, преко коморског система, укажу на проблеме које имају у примени прописа или на потребу доношења нових прописа, да упуте своје иницијативе, а државни органи су дужни, уколико не усвоје неку иницијативу из привреде, да дају образложење зашто није усвојена. Такође, постоји механизам преко кога дневно може да се утиче на отклањање препрека у пословању, истакла је Нермина Љубовић.

Представљајући шесту кварталну анализу прописа, заменица директора Правно – политичког одељења ПКС Кристина Ђурић је истакла да се ради о законодавним иницијативама, предлозима чланица привредника за доношење, измену или допуну неких законских и подзаконских аката.

-То се ради са циљем заступања интереса наших чланица и измене и унапређења законодавних оквира ради стварања бољих услова пословања. Представићемо неке иницијативе које смо до сада успешно реализовали, као што су подстицаји пољопривредницима за нове засаде винове лозе, активности ПКС и њених чланица кроз радну групу за израду правилника о ПДВ-у, иницијативе за измену Закона и Уредбе о привлачењу директних инвестиција, где смо практично тражили од државе да изједначи домаће и стране инвеститоре како би сви имали једнак третман на тржишту. Такође, најавићемо ближу сарадњу са јединицама локалне самоуправе ради решавања проблема у пословању привредника и реализације заједничких активности, рекла је Кристина Ђурић.

Градоначелник Пожаревца Бане Спасовић је нагласио да је локална самоуправа у протеклом периоду поклонила велику пажњу свом економском развоју, који је дуго година био занемариван од стране претходних власти, али можда су постојали и неки објективни разлози за то. У наредном периоду очекује се значајно убрзање економског развоја Града. У последњих неколико година изграђена је и инфраструктурно уређена нова индустријска зона површине око 9,5 хектара и купљена је Фабрика шећера површине око 22 хектара са око 40.000 квадратних метара пословног простора, који се прилагођава потребама инвеститора.

-Сигурно није више тајна за грађане Пожаревца да се једна хала од пар хиљада квадратних метара налази у закупу једне иностране фирме. Настојећемо да куповином осталих погона који више не раде, комплетирамо читаву стару индустријску зону. Сматрам да је за мала и средња предузећа, нова индустријска зона нарочито погодна, управо намењена отварању малих и породичних фирми, али може се прилагодити потребама и већих инвеститора, истакао је Спасовић. Он је подсетио привреднике да је Пожаревац један од ретких градова који је донео Програм локалног економског развоја са циљем подстицаја економског развоја и стварања повољног пословног окружења. За те потребе Град Пожаревац је у буџету одвојио 17 милиона динара за доделу различитих привредних  подстицаја.

       ДЕМОГРАФСКО ПРАЖЊЕЊЕ – НАЈВЕЋИ РАЗВОЈНИ ПРОБЛЕМ

Говорећи о текућим привредним кретањима у региону, в.д. директора РПК Браничевског и Подунавског управног округа Тамара Ивковић је истакла да се пројекција БДП-а у 2017. години  креће у распону од 2,6 до 3 одсто. Буџетски дефицит је на почетку године, захваљујући напорима Владе смањен на 1,3 одсто што је огроман напредак. Инфлација је 1,6 одсто, уочавају се позитивна кретања на тржишту рада, раст зарада од 2,5 одсто и раст броја запослених од 1 одсто. Извоз роба је порастао за 11,5 одсто и прерађивачка индустрија која је основа сваке привреде је забележила раст од 5,3 одсто. Оно што је јако позитивно, јесте смањење јавног дуга чије је учешће у БДП-у у августу износило 64,6 одсто.

-Браничевски и Подунавски управни округ губе годишње 3.890 становника, што значи да највећи развојни проблем представља демографско пражњење оба округа. Носилац регионалног развоја је Концерн Бамби који је у 2016. години остварио добит од 12,7 милиона евра. У Браничевском округу по добити се издвајају и ПЗП „Пожаревац“ , Арива Литас, Евротрговина, Васке Импорт, „Никола“ д.о.о, Георад, Биљни лекар, Маркет Паркет. У Подунавском округу најбоље резулате су постигли ДМ Инвест, ДИС, Кондор 1, Metech, Цмана…Оба округа су позитивни нето извозници и за протекле три и по године из преко 15 републичких институција за 3.481 подстицајни програм добили су 371 милион евра. Највише средстава са републичког нивоа је усмерено у градове Смедерево 51,7 одсто или 192 милиона евра и Пожаревац 38,4 одсто или 143 милиона евра, рекла је Тамара Ивковић.

                                                                                                                                         Д.Динић