Прошла година у огранку „Костолац“ остаће упамћена по реализацији три важна пројекта: завршетак Пристаништа „Костолац“, монтажа багера и одлагача за шести БТО систем и постављање колосека индустријске пруге од станице „Стиг“ до термоелектране „Костолац“ Б“.

Изградња пристаништа и индустријског колосека, пројекти су прве фазе кредитног пакета из сарадње са Народном Републиком Кином док је изградња новог рударског система део друге фазе.

 Годину за нама обележиле су и бројне технолошке и производне активности на Копу „Дрмно“ и у термоелектранама „Костолац“, као и послови који су у функцији обезбеђивања погонске спремности и повећања сигурности у раду сва четири блока.Оба блока Термоелектране „Костолац А“ прешла су на нови систем отпепељивања у првој половини године, па је било потребно да се синхронизује цео технолошки процес и отклоне проблеми који су се јављали са новом технологијом транспорта пепела и шљаке. Настављене су и припреме за ревитализацију оба блока и не треба да се завреше до 2023. године. На блоковима термоелектране „Костолац Б“ рађени су стандардни ремонти, а ове године ући ће у капитални ремонт.

Систематски прегледи

Брига о здрављу запослених, обзиром на тешке услове рада, била је на првом месту. Кроз систематске прегледе прошло је 2.167 радника и више од 240 радника распоређених на пословима са повећаним ризиком. Сви којима је то по мишљењу лекара било неопходно, упућени су на додатну дијагностику и лечење уз подршку ЕПС-а.

У 2018. години велика пажња поклоњена је и заштити животне средине. На одлагалишту пепела „Ћириковац“ обложено је и прекривено земљом 24 хектара касете Б док је 100 хектара одлагалишта обухваћено рекултивацијом.

Термоелектране су прошле године обележиле и два јубилеја. Најстарији блок од 100 мегавата ТЕ „Костолац А1“ обележио је 50 година рада са укупно произведених 20 милијарди kWh, а блок ТЕ „Костолац Б1“, 30 година  од пуштања у рад са 960 милијарди kWh испоручених систему ЕПС-а.

Током прошле године рударски системи прошли су кроз велике ремонте. Најважнији посао био је на реконструкцији угљеног система и новој траси извоза угља дужине 10 километара. Тиме су створени услови за даље напредовање копа и заокрет фронта експлоатације према Дунаву. Урађена је реконструкција дробилане „Дрмно“ која је опремљена савременим информатичким контролним центром за управљање системом производње. Овом реконструкцијом је омогућено веће издвајање комадног угља.

У фокусу

         Огранак „Костолац“ је као привредни гигант,  сваке па и прошле године био веома интересантан за бројне факултете, научне и образовне институције. Посетиле су га 24 студијске групе, 11 страних и десет домаћих медисјких кућа.

Настављена је изградња 15. линије бунара за предодводњавање и крчење великог шумског појаса „Храстовача“ на правцу напредовања Копа „Дрмно“. У 2018. почела је изградња ветрозаштитног појаса у селу Дрмно.

                                                                                                                             Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content