2019-01-16T09:08:58+01:00 16. јануара, 2019. 09:08 |

ИЗГРАДЊА ПРИСТАНИШТА „КОСТОЛАЦ“: Радови при крају

          Изградња Пристаништа „Костолац“, која је почела половином марта 2017, приводи се крају. У току су функционалне пробе на изграђеним објектима једног од пет пројеката из прве фазе кинеског кредитног аранжмана у костолачком огранку ЕПС-а.

       – Практично, завршени су сви радови који су били обавеза извођача, а ускоро се очекује примопредаја радова, уз отклањање ситнијих примедби – рекао је мр Небојша Мишић, руководилац прве фазе пројекта ТЕ „Костолац Б“.

Он је додао да је обавеза извођача радова да се у гарантном року отклоне сви евентуално уочени недостаци.

        − Половином децембра урађена је проба претовара гипса у барже и обрнуто. Постројење за претовар пепела пустиће се у рад када се прикључи на силосе пепела у Термоелектрани „Костолац А“. То ће бити могуће након завршетка реконструкције система отпепељивања у овој електрани. Радови на изградњи су у завршној фази. Начин управљања пристаништем биће решен организационо и кадровски у наредном периоду − истакао је Мишић.

          Радове на изградњи пристаништа „Костолац“ извео је конзорцијум који чине београдске фирме „Аквамонт сервис“ и „Хидротехника хидроенергетика“, „Јужна Бачка“ из Новог Сада и смедеревски „Томи трејд“. Вредност овог пројекта је 15,86 милиона долара.

          На годишњем нивоу, са Пристаништа „Костолац“ отпремаће се 157.000 тона сувог пепела и 105.000 тона гипса, који настаје као нуспроизвод система за одсумпоравање у Термоелектрани „Костолац Б“. Претовариваће се и 50.000 тона опреме за „ТЕ-КО Костолац“ која се допрема реком, а даље ће се отпремати друмским транспортним средствима до предвиђене локације.

Лакши транспорт

           У кругу Термоелектране „Костолац Б“ постоји депонија угља на којој се налази обрађен угаљ припремљен за продају великим потрошачима, топланама и енерганама, као и за широку потрошњу. Планирана количина угља, која би се сваке године транспортовала преко пристаништа, у периоду од априла до септембра, износи око 50.000 тона.

Р.Н.