У Малој галерији Народног музеја у Пожаревцу у току је изложба цртежа Сандре Јаковљевић под називом «Естетика форме у постмодерни – симбиоза форме»

          –  Сандра Јаковљевић овом изложбом форму путем цртежа сагледава у савременом контексту. Свака средина у целовитој култури свог времена схвата форму на одређен начин. Форма је појмовна, материјална и значењска одређенст према нечему која даје одговор и на питање како, што ће рећи да  је форма постала и начин мишљења о простору и обликованости у њему, истакла је Марина Радосављевић, историчар уметности, кустос Народног музеја у Пожаревцу отварајући изложбу и нагласила:  – Настали цртежи указују на пуну ауторско-стваралачку виртуозност, како у формирању цртачких целовитости тако и у погледу непосредне креативно-ликовне егзекуције. Сенчењем представљеног са вртуозном линеарном арабескношћу, уметница на прави начин демонстрира свој завидан цртачки кредо и указује на безбројне стваралачке могућности.

Критику за каталог написала је Биљана Милосављевић Пићурић,кустос, Мастер историчар, историчар уметности у којој, између осталог истиче:

– Оргинална стварност уметничког дела није материјална, већ се налази у његовом унутрашњем животу, линији, покрету, форми, емоцији и хармонији свих елемената. Великим даром истовременог разумевања интроцепције и екстроцепције при комплексном обликовању форме својих дела, уметница Сандра Јаковљевић представља жену као извор генезе људског постојања. Рефлексијом хармоније симбола и облика, различитих по својој функцији, форми и сврси, у духовном и апстрактном смислу, она изграђује целину између прошлости и садашњости, здраве и оштећене природе, јајета и камена, форме и материје, интелекта и чула, духовног и световног. Одсуством игре боја, различитим потезима, дебљином и дубином линија, сенчењем и указивањем на непромењеност форме уметница обнавља ауру жене и открива њену исконски божанску лепоту.

Изложба Сандре Јаковљевић «Естетика форме у постмодерни – симбиоза форме» отворена је до 18. септембра.

Share.

Comments are closed.

Skip to content