2019-09-30T13:03:42+02:00 30. септембра, 2019. 13:03 |

Изложба за подршку особама са инвалидитетом

На простору испред књижаре „Лагуна“ у центру Пожаревца,  сутра (уторак 1. октобар) од од 9,30 до 12,00  часова приређује се продајна изложба радова корисника пројекта „Подршка одраслим ОСИ до успостављања услуге дневног боравка за одрасле“. Изложба има за циљ да поред показане креативности оснажи капацитете корисника пројекта, те да повећа њихово самопоуздање кроз вредновање производа који су сами сачинили током реализације овог пројекта. 

Удружење за неговање здравих стилова живота „Веритас“ у партнерству са Центром за социјални рад и уз финансијску подршку Града Пожаревца реализује пројекат  „ Подршка одраслим ОСИ до успостављања услуге дневног боравка за одрасле“.  Циљ програма подршке огледа се у  побољшању квалитета живота одраслих особа са инвалидитетом  успостављањем и развојем активности дневних услуга у локалној заједници намењених овој популацији.  Програм подразумева активно учешће корисника пројекта у јавним дешавањима у граду, стварање услова за останак у породици и непосредном окружењу, оснаживање  капацитета ОСИ као и препознавање проблема и потенцијала одраслих особа са инвалидитетом од стране шире локалне заједнице, локалне самоуправе и стручне јавности што у многоме утиче на побољшање квалитета живота ОСИ и њихових породица. У оквиру пројекта као посебне активности издвајају се спортско-рекреативне активности, креативне активности и активности усмерене на сензибилизацију локалне заједнице за потребе ове корисничке групе.