Поводом опомена које је локална пореска администрација Града Пожаревца упутила правним лицима, предузетницима и физичким лицима за доспеле неизмирене обавезе по основу изворних јавних прихода, позивају се порески обвезници да своје доспеле обавезе измире до краја године и тиме избегну даљи обрачун и наплату законом прописане камате.

Share.

Comments are closed.

Skip to content