2021-08-17T10:24:53+02:00 17. августа, 2021. 10:20 |

Јавна расправа о локалном економском развоју Града Пожаревца

Грађани, представници цивилног друштва, стручна јавност и сви други заинтересовани субјекти позвани су да се упознају са текстом нацрта Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. године и дају предлоге, иницијативе, сугестије и коментаре. Расправа ће бити одржана од 20. до 27. августа. 

Детаљи су доступни на сајту Града Пожаревца, на линку: https://pozarevac.rs/poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-programa-lokalnog-ekonomskog-razvoja-grada-pozarevca-za-period-2021-do-2023-godine/?lang=sr&lng=cir

Саставни део јавног позива су програм јавне расправе и текст нацрта, који су такође доступни на градском сајту. 

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи Града Пожаревца, путем електронске поште, на адресу: marko.savic@pozarevac.rs  или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,Нацрт Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период од 2021. до 2023. године “

Како се наводи, по окончању јавне расправе, Градско веће ће анализирати све примедбе, предлоге, иницијативе  и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, који ће у року од 10 дана од дана окончања јавне расправе објавити на интернет страници Града Пожаревца.