2020-07-01T09:17:02+02:00 1. јула, 2020. 09:17 |

Једногласна оцена за добар рад

Организација Црвеног крста Пожаревац је упркос отежаним условима рада услед пандемије, у првој половини ове године успешно реализовала досадашње планове, уз додатно ангажовање током ванредног стања у помагању најстаријим и најугроженијим суграђанима. У другој половини године наставиће се са традиционалним активностима, као и са максималним ангажовањем у помагању угроженим категоријама, посебно с обзиром на то да су околности и даље врло сложене, а отуда и економска, социјална и хуманитарна ситуација, како је најавио секретар пожаревачког Црвеног крста Саша Обрадовић, на последњој редовној седници Скупштине ове организације, којој су присуствовали представници Црвеног крста Србије и Смедерева.

Седницу је водио председник Скупштине Милутин Аврамовић, а од тачака дневног реда издвајамо извештај о раду за прошлу годину, извршење финансијског плана за 2019, као и план рада за 2020. годину, са финансијским планом. Све тачке су усвојене једногласно, уз позитивне коментаре чланова Скупштине, као и Надзорног и Управног одбора Црвеног крста на рачун целокупне организације и активности које се правовремено и адекватно реализују.

Том приликом је прочитано и писмо секретара Црвеног крста Србије, који је похвалио високу ефикасност и посвећеност пожаревачког Црвеног крста потребама својих корисника, а тиме и принципима ове организације. Он је подсетио на то да је и у 2019. години Пожаревац проглашен за најхуманији град и исказао наду да ће се у том правцу наставити.

Секретар ЦК Пожаревац Саша Обрадовић је говорећи о успешном раду нагласио значај добре сарадње са градом Пожаревцем и привредним субјектима овог краја у спровођењу хуманитарних активности.

А. М.