Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ ушло је у 2018. годину са новим директором, 57 запослених мање и плановима да произведе и до потрошача доведе довољно квалитетне здраве воде. Посао који их очекује није лак јер је мрежа разуђена, а губици у водоводном систему прилично велики, око 50 одсто и најпре их треба открити. Владимир Стојимировић, вршилац дужности директора овог предузећа каже да овом проблему мора да се посвети време и новац.

             -Проблем је претходних година запостављен, а губици су се само повећавали у систему водоснабдевања. Ми тај пројекат морамо да вратимо на прави колосек и добро је што је локална самоуправа то препознала и из буџетског Фонда за заштиту животне средине издвојила 15 милиона динара за прву фазу. Јавна набавка је завршена и крајем јануара кренућемо у реализацију. Пројекат траје три месеца и одмах потом треба да наставимо са другом фазом за коју ће Град такође обезбедити средства.

Владимир Стојимировић

             Пројекат детекције губитака воде се састоји из два дела и подразумева набавку опреме и израду модела израчунавања и физичког откривања губитака воде из мреже. Губици, каже Владимир Стојимировић нису само оно што исцури кроз водоводну мрежу већ су и „административни“ – застарелост водомера и њихова замена као и крађа воде преко нелегалних прикључака. „Административни“ губици нису занемарљиви и чине 50 процената од укупних губитака воде. Замена водомера потрошачима је почела прошле године и планирано је да се у току три наредне године укупно постави око 9000 мерних уређаја.

                            Трећи пројакат – диспечерски центар

              Трећи важан пројекат који у „Водоводу и канализацији“ намеравају да реализују 2018. године је оснивање и функционисање диспечерског центра који би омогућио аутоматизовано праћење свих објеката на водоводној и канализационој мрежи са једног места. Пројекат је урађен 2016. године и његова реализација би коштала око 36 милиона динара:

             -Тако би сви подаци о функционисању неког објекта, било да је то водоизвориште или објекти црпних станица на канализацији,  били на једном месту, каже директор  Стојимировић. Практично би са тог једног места управљали свим објектима и то је неопходно. На сличан начин се управља системом у ЈП „Топлификација“ и ПД „ТЕ – КО“. Тако се практично прати читав систем производње до дистрибуције.

             Отварање диспечерског центра је неопходно јер ће сви водоводни системи, укључујући и сеоске и оне који су сада у ЕПС-овом власништву, ове године морати да се припоје на управљање предузећу које је Град Пожаревац основао за ту делатност, а то је ЈКП „Водовод и канализација“.

                    ИЗВОРИШТЕ „МЕМИНАЦ“ ПОНОВО У ФУНКЦИЈИ

              Рехабилитација система реверсне осмозе на водоизворишту „Меминац“ је други пројекат чији се завршетак реализације очекује у 2018. години и који треба Пожаревцу да донесе резервних 50 литара воде у секунди. Водоизвориште „Меминац“ затворено је 2001. године због велике количине нитрата у води и оспособљавањем уређаја за реверсну осмозу, пречишћавањем би се добило 29 литара деминерализоване, дестилисане воде у секунди која би, мешањем са сировом водом из другог бунара, давала 50 секундних литара воде са дозвољеном количином нитрата ( до 50 мг). Тих додатних 50 литара у секунди би обезбедило довољне количине воде за снабдевање Пожаревца пре свега у летњем периоду када је најпотребнија. Упоредо са настојањем да се уређај за реверсну осмозу стави у функцију, ради се и на физичкој заштити водоизворишта „Меминац“ које је, управо због подземних андрогених загађења, било угрожено и напуштено. Систем каналисања отпадних вода на том подручју је сада заокружен прикључењем на јавну канализацију да септичке јаме не би угрожавале водоизвориште, каже директор Стојимировић и додаје да када почне да се повлачи вода за употребу, кренуће и ремедијација, односно испирање подземних вода и природно смањење концентрације нитрата у седиментацији.

             Иначе, овај пројекат је прилично скуп и кошта педесетак милиона динара.

                                                                                                                                  Д.Д.                                                                                                                                                                                                                                                        

Share.

Comments are closed.

Skip to content