2018-04-09T09:03:54+02:00 9. априла, 2018. 09:03 |

КАКВУ ВОДУ ПИЈЕМО?

Вода из пожаревачког водовода исправна

Завод за јавно здравље Пожаревац воду за пиће из пожаревачког водовода контролише 6 пута месечно на 11 тачака. На годишњем нивоу на овај начин се испита хиљаду узорака воде из пожаревачког водовода. Лабораторијске анализе које врши Завод за јавно здравље спроводе се акредитованим методама. Да би вода могла да се користи за пиће мора да буде здравствено безбедна,  исправна и у погледу физичко-хемијске исправности и у погледу микробилошких особина. На основу актуелних резултата, вода за пиће из пожаревачког водовода je  хигијенски исправна и здравствено безбедна.

КВАЛИТЕТ ВОДЕ НА ЈАВНИМ ЧЕСМАМА

Квалитет изворске воде на јавним чесмама на територији Пожаревца  испитиван је на укупно 19 јавних чесама, а ово испитивање обавља се  4 пута годишње.Разлози лошег стања у погледу исправности изворске воде са јавних чесама леже у чињеници да за већину објеката нису установљене зоне санитарне заштите, те да не постоје власници који би бринули о одржавању ових објеката. Велики број јавних чесама годинама уназад није одржаван и очишћен.

Према последњем узорковању воде са јавних чесама,које је обављено  у фебруару,вода се може користити  са чесама у Пољани, Ћириковцу, Кличевцу, Барама, Маљуревцу,  петровачкој обилазници, обе чесме на Чачалици и у Пољопривредној школи. Неисправне су воде код ОШ „Вук Караџић“, као и јавним чесмама Парма, пијаца „Круг“,  Пионирски трг, манастир Рукумија, у Острову, Берању и Касидолу.

75 ПРОЦЕНАТА БУНАРСКЕ ВОДЕ НЕИСПРАВНО

И даље постоји велики број домаћинстава  која се водом снабдевају из приватних бунара. Заједничко им је то што се превасходно напајају подземном водом, али се разликују по дубини из које користе воду, па у зависности од састава земљишта кроз које вода пролази могу бити различитих физичко-хемијских особина. Такође, изузетно је важан и бактериолошки квалитет воде у овим бунарима.

Завод за јавно здравље Пожаревац на основу уговора склопљеним са Градом  сваке године контролише  20 индивидуалних бунара у 17 села на територији Града Пожаревца. Квалитет воде у испитиваним  индивидуалним сеоским бунарима је лош, зато што је  око  75%  испитиваних узорака у сеоским бунарима неисправно.  Иначе,  сеоски бунари не подлежу никаквој законској обавези да буду контролисани.

Становништво које се снабдева водом из сопствених бунара требало би да бар једном годишње провери квалитет воде.

Најчешћи узрок неисправности воде за пиће у индивидуалним бунарима сеоских насеља је физичко-хемијска неисправност,  повишенавредност нитрата и микробиолошка неисправност због присуства бактерија фекалног порекла.

  Код  микробиолошке неисправности потребно је урадити дезинфекцију воде и поновити анализу. Ако је вода при поновљеној анализи, након третирања бунара хлорним препаратом, микробиолошки  исправна, може се користити за пиће. Код  физичко-хемијске неисправности вода се може користити само за санитарно-хигијенске потребе, јер се квалитет такве  воде  не може поуздано поправити. Вода која је неиправна и  микробиолошки и физичко-хемијски не може се користити  ни за пиће ни за санитарно-хигијенске потребе.