2021-08-31T09:13:07+02:00 31. августа, 2021. 09:13 |

Ко ће радити на енергетској санацији у општини Жагубица?

У оквиру реализације одлуке о финансијској подршци енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, у општини Жагубица расписан је јавни позив за избор привредника који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката.За овај пројекат је укупно издвојено два милиона динара за три мере енергетске ефикасности – замену столарије за коју је издвојено 1.600.000 динара, замену котлова 280.000 динара и за уградњу соларних колектора за грејање топле воде 120.000 динара. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене одлуком спроводи ће се у сарадњи са предузећима која се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката изабраним на основу јавног позива.
Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од предузетника изабраних путем јавног позива. Корисници ових бесповратних средстава су искључиво домаћинства са територије општине Жагубица. Циљ пројекта за који средства издваја Влада је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Жагубица.