2020-06-22T07:55:45+02:00 22. јуна, 2020. 07:55 |

Коме општинске награде?

Поводом Дана општине, 2. августа установљена је додела општинских награда и других јавних признања предузећима, месним заједницама, органима, организацијама, удружењима грађана и појединцима из земље и иностранства, који су постигли и постижу изузетне резултате у свим областима рада и стваралаштва. Награђивање се односи и на најбоље ученике и студенте са територије општине Велико Градиште.        

Право предлагања кандидата имају одборници Скупштине општине, чланови Општинског већа, органи, организације, месне заједнице, удружења грађана, предузећа, установе и својим потписима најмање десет грађана.

Из Градске управе ових дана, поводом овогодишњег Дана општине, упућен је позив грађанима да као и сваке године предложе кандидате за награде и да предлоге у писаној форми са образложењима и назнаком области за коју се предлажу, достављју Комисији за доделу општинских награда и признања. Предлози треба да стигну најкасније до 25. 6. 2020. до 14 часова.