2021-03-27T10:05:19+01:00 27. марта, 2021. 11:00 |

Конкурс за 1.400 полицајаца

Министарство унутрашњих послова, 24. марта, расписало је Конкурс за упис 1.400 полазника Центра за основну полицијску обуку за стручно оспособљавање за обављање послова и задатака униформисаног полицијског службеника.Право учешћа имају кандидати који испуњавају следеће услове: да су држављани Републике Србије, да имају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс, затим да имају пријављено пребивалиште на територији организационе јединице за коју се расписује конкурс, да немају мање од 18, а више од 24 године старости до дана закључења конкурса, да немају више од 27 година старости до дана закључења конкурса (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко -полицијског универзитета), да имају завршено средње образовање и васпитање у четворогодишњем трајању, или да имају завршене основне струковне, односно основне академске студије Криминалистичко – полицијског универзитета, да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији, да поседују важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије и да испуњавају критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених лица.

Конкурсом су предвиђена радна места – полицајац (480 полазника), саобраћајни полицајац (250 полазника), гранични полицајац (270 полазника) и полицајац за рад у заједници (400 полазника), на подручју Полицијске управе за град Београд и 26 подручних полицијских управа, на који се кандидати могу пријавити до 08.4.2021. године.

На конкурсу могу учествовати и лица која похађају завршну годину средње школе у четворогодишњем трајању, уколико уз конкурсну документацију доставе потврду школе да похађају завршну годину средњег образовања и васпитања, уз обавезу да најкасније до 15. Јула, Центру за основну полицијску обуку достави оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању и оверену фотокопију сведочанства за четврти разред средњег образовања и васпитања.

Право учешћа остварују и лица која не поседују важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, уколико уз конкурсну документацију доставе потврду да је до дана закључења конкурса започело обуку за управљање моторним возилом „Б“ категорије, уз обавезу да до окончања процеса селекције, Центру за основну полицијску обуку доставе оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије.

Приликом пријаве на конкурс кандидати имају могућност изјашњења за које ће се радно место оспособљавати (полицајац, собраћајни полицајац, гранични полицајац, полицајац за рад у заједници).

Детаљи о конкурсу се могу наћи на сајту Министарства унутрашњих послова http://www.mup.gov.rs, као и на сајту Центра за основну полицијску обуку http://www.copo.edu.rs.