2019-09-12T09:17:48+02:00 12. септембра, 2019. 09:17 |

Конкурс за подстицаје инвестицаја на селу до 27. септембра

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало  је  конкурс о условима и начину остваривања права на подстицаје за унапређење економских активности на селу у 2019. години. Подстицаји обухватају подршку инвестицијама у секторима  руралног туризма и уметничких заната.

       У сектору руралног туризма прихватљиве су инвестиције: улагање у изградњу, доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у аутентичним угоститељским објектима у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству, у смислу прописа којим се уређује туризам, односно угоститељство.

       У сектору уметничких заната, односно домаће радиности подразумевају се улагања  у набавку опреме и алата за обављање послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности.

       -Право на коришћење подстицаја, у складу са прописима којима се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју имају: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник, правно лице -привредно друштво (микро и мало правно лице) и земљорадничка задруга.

        У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2019. години, подстицаји се утврђују у износу од 50 одсто од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 одсто од ове вредности уколико је инвестиција реализована у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

        Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору руралног туризма  је 3.000.000 динара, а у сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности је 500.000 динара. Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у оквиру оба сектора је 3.000.000 динара, сазнајемо од Звездане Јовановић из ПССС Пожаревац.

         Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на конкурс Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.   Пријаве за коришћење подстицаја  подносе се до 27. септембра.