2019-07-19T08:09:51+02:00 19. јула, 2019. 08:09 |

КОП „ДРМНО“: Диспечерски центар

Изградња диспечерског центра за нови, шести рударски систем копа „Дрмно“, у ком ће бити смештена опрема за надзор и управљање радом овим и осталим рударским системима у производном процесу, реализује се у складу с роковима. Завршена је адаптација предвиђеног простора и следи постављање софистициране опреме. Рок за завршетак радова је предвиђен за септембар ове године.

− Први корак модернизације диспечерског центра почео је реализацијом пројекта из кинеског кредита, који се односи на проширење производње копа на 12 милиона тона угља годишње, каже Зоран Миладиновић, главни инжењер електроодржавања на копу „Дрмно“.

Тимски рад

Стварање јединственог диспечерског центра ПК „Дрмно“ захтева међусобно повезивање више пакета савремене опреме и реализацију више узајамно повезаних пројеката. Сектор електроодржавања, група за грађевинске послове у огранку „ТЕ-КО Костолац“ и менаџмент ЕПС-а  дају огроман допринос у реализацији посла.

Зоран Миладиновић у новом Диспечерском центру

У оквиру изградње новог шестог БТО система, у делу електропројектовања предвиђена је изградња диспечерског центра развојног типа, који ће даљим улагањима моћи да се проширује на остале рударске системе. Концепт обухвата технолошку контролу целокупног шестог БТО система, од радне станице за покретање система до контролног центра багера, транспортера, одлагача и ТС „Рудник 5“. Предвиђено је и постављање интерфонске инфраструктуре на целом шестом БТО систему, као и радио-комуникације.

− Центар ће обезбедити стално праћење производних резултата, стање опреме, памћење догађаја током године, обједињену противпожарну детекцију, систем отпрашивања и велику енергетску ефикасност производних капацитета. Да би све функционисало, потребно је да се оформи комуникациона мрежа са оптичким каблом дужине 12 километара. Оваквим повезивањем сви производни капацитети постају једна целина у систему надзора и управљања. Нови багер „SchRs 1400“ и одлагач „PA 8500“ бежичним линковима биће повезани у овај оптички прстен. Потребно је да се створе погодни услови за рад људи, али и за функционисање опреме. Све нежељене промене и нарушавање радних услова одмах ће се алармирати на SCADA систему диспечерског центра, каже Миладиновић.