2020-08-21T09:13:24+02:00 21. августа, 2020. 09:13 |

Kоп Дрмнo: Повећана производња јаловине

На Површинском копу Дрмно, у првих пет месеци ове године остварен је пораст производње откривке.што је један од овогодишњих производних приоритета. Према подацима Службе за праћење и анализу производње у огранку „ТЕ-KО Kостолац“ откопано је укупно 19.349.323 кубика чврсте масе, што је за четири одсто више од биланса за овај временски период. У односу на исти период прошле године, остварен је раст производње откривке од чак 55 одсто.

Нови шести БТО систем у значајној мери доприноси повећању производње. Његово учешће у оствареној петомесечној производњи износи 27 одсто, односно 5.223.461 кубик јаловине. Прекопланску производњу од 14 одсто остварили су и запослени на петом БТО систему, који су произвели 4.597.686 кубика јаловине. Трећи БТО систем произвео је 3.303.222 кубика јаловине, иако није радио све време због уласка у ремонт. Поред њега, током марта и делом априла ван производње био је други БТО систем због ремонта. И поред тога, овај систем остварио је производњу од 2.736.302 кубика. Добри резултати бележе се и на осталим рударским системима сходно њиховим техничким капацитетима, техничко-технолошким условима и радном окружењу. 

Остварени резултати недвосмислено потврђују констатацију да се ситуација са производњом јаловине поправља у односу на прошлу годину и да има узлазни тренд који ће се свакако одразити и на повећање експлоатационих резерви угља на копу  Дрмно .

Од почетка године, а закључно с мајем, на ПК Дрмно ископане су  3.574.054 тоне угља што је у директној вези са потребама рада термоенергетских капацитета инсталираних у Kостолцу и обезбеђивања адекватних количина резерви угља на депонијама. Значајнији раст производње угља треба очекивати тек по завршетку новог термоенергетског капацитета. 

Kада је у питању квалитет угља, како у овој, тако и у прошлој години, он је добар и уједначен. У односу на првих пет месеци прошле године, забележен је раст одвоза ситног угља за 445.103 тоне угља због потреба рада других термоенергетских постројења у оквиру ЕПС-а.

На основу ових показатеља, може се констатовати да је на Површинском копу  Дрмно  производња стабилна, континуирана и предвидива, када је у питању ископавање и прерада угља, а евидентан је узлазни тренд производње откривке. То ће у значајној мери допринети повећању количина откривеног угља и његовој релаксиранијој производњи у наредном периоду.

                                                                                                                                               Р.Р.Н.