2021-04-18T08:43:33+02:00 18. априла, 2021. 08:40 |

КОП „ДРМНО“: Ремонти почели средином марта

На Површинском копу „Дрмно“ направљен је предлог ремонта за ову годину. Овогодишња ремонтна сезона на Површинском копу Дрмно, као што је и  планирано, почела је средином марта када је кренула оправка основне рударске механизације  у оквиру четвртог јаловинског система.– Очекујемо да се тим системом заврши технолошка операција откопавања висинског блока, када ће се стећи и услови да се током ремонта четвртог јаловинског система обаве неопходна технолошка померања, како на радној етажи багера „SRs 1300“, тако и на одлагалишном делу поменутог система, истиче Драгослав Славковић, директор Површинског копа „Дрмно“ и додаје да је за средину априла предвиђено ремонтовање механизације првог јаловинског система. Паралелно са ремонтним активностима на првом очекује се и стајање шестог јаловинског система, на коме ће извођачи радова започети послове на отклањању уочених недостатака на систему у складу с гаранцијама и уговорном обавезом.

Према речима Славковића, ремонт основне рударске механизације и опреме која је ангажована на угљеном систему уговорен је и усаглашен с термоелектранама. Стартоваће средином маја и трајаће до средине јуна.

Како сазнајемо, остале ремонтне активности на рударским системима на копу „Дрмно“ одвијаће се у складу с технолошком ситуацијом на копу и са ситуацијом у вези са резервним  деловима.

                                                                                                                                Р.Н.