2020-02-06T09:06:27+01:00 6. фебруара, 2020. 09:06 |

Коп „Дрмно“ у 2020. години: Много посла пред рударима

Планом производње предвиђено је да се у овој години откопа 46 милиона кубика јаловине и оствари производња угља од 9,1 милион тона. У овој години запослени у рударском сектору Огранка „ТЕ-КО Костолац“ имаће много посла како би се реализовали постављени циљеви. Површински коп „Дрмно“ у производном смислу моћнији је за један савремени рударски систем који ће омогућити његов даљи развој и повећање производних капацитета, пре свега на откривци.

– Осим новог рударског система, који ће у знатној мери допринети остварењу производних планова, неопходно је да се у овој години одраде озбиљни ремонтни захвати како би у знатној мери подигли погонску спремност основне рударске механизације, каже Веселин Булатовић, директор за производњу угља Огранка „ТЕ-КО Костолац“.

Он подсећа да у прошлој години није било класичних ремонтних активности, јер није пристигла сва потребна опрема.

Веселин Булатовић

– Пре свега мислим на лежајеве окрета горње градње багера, који раде у оквиру другог и трећег јаловинског система. Један лежај је набављен, а у процедури је набавка и другог, од директног произвођача, у сарадњи са ЕПС-ом. Сам поступак је веома сложен, али надам се да ће он бити разрешен и да ћемо у другом кварталу године бити у ситуацији да га заменимо. У овој години имамо велико повећање производње откривке и без набавке квалитетних делова и њихове уградње, неће бити лако остварити планирану производњу, истиче Булатовић.

Према његовим речима, у овој години биће настављене инвестиције којима се обезбеђују услови за несметан рад копа. У плану је изградња 17. линије бунара за дубинско предодводњавање испред фронта рударских радова, која би требало да се заврши до краја другог квартала наредне године. Један од важних послова у овој години односи се на окончање свих припремних активности за расписивање јавне набавке за изградњу водонепропусног екрана, који би почео да се гради 2021. године.

Пријем радника

За коп „Дрмно“ биће набављена нова возила за масован превоз радника, као и недостајућа помоћна механизација, преко обједињене јавне набавке ЕПС-а, која је у току. Булатовић истиче да је веома важно за организацију и одвијање производног процеса да се и у овој години настави с пријемом недостајућих производних радника.

У плану је и изградња два асфалтна пута дуж источне и западне границе копа „Дрмно“ како би се олакшала и убрзала саобраћајна комуникација до најудаљенијих рударских система. На овај начин биће смањени застоји и примопредаја на системима.