Нова подела снага у Градској општини Костолац очекује се након локалних избора заказаних за 21. јун. То свакако не мења чињеницу да се улагања у Костолцу и припадајућим селима настављају. Из тог разлога, Серџо Крстаноски, члан Привременог органа Градске општине, али и доскорашњи председник ове локалне самоуправе, указује на неке од зацртаних планова за наредних пет година.

КАПИТАЛНИ  ПРОЈЕКТИ

Од планираних капиталних пројеката Крстаноски наглашава уклањање надвожњака, затим, израду пројектног задатка шетачко бициклистичке стазе у градском парку, израду пројектног задатака СРЦ „Топољар“ у Костолцу, реконструкцију фудбалског стадиона „Бора Бека“, изградњу затвореног школског базена димензија 25 метара са 12 метара у ОШ „Јован Цвијић“ у Костолцу, за који је урађен пројектни задатак.

Најављује и комплетну реконструкцију вртића „Мајски цвет“ у Костолцу, са израдом пројекта затеченог стања и озакоњењем објекта, потом, израду пројекта затеченог стања, озакоњењем објекта и комплетну реконструкцију костолачког Дома здравља, решавање проблема дивљих депонија у Костолцу, решавање проблема аутобуске станице са ПД „Аутотранспорт“ Костолац, као и питања статуса хотела „Костолац“, самачких зграда и легализацију објеката који су у власништву Електропривреде Србије. Наглашава да је у плану и проширење топлификационе мреже зоне 3 у Костолцу (у самом центру града), као и израда пројекта топлификационе мреже за костолачко насеље Плажа.

У ПРИПРЕМИ ЈЕ КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Водовод и канализација

Крстаноски скреће пажњу и на неке од завршених пројеката у домену комуналне инфраструктуре:

– Урађени су пројекти водоводне мреже у 6 улица, од 4.6 километара. У насељу Колиште, у Улици Николе Пашића, 2. и 3. део, у Дидином насељу, у улицама Хајдук Вељкова, Краља Петра, 1. део, и Краља Петра крак, као и у насељу Канал, у улицама Војводе Степе и Светосавској.   

– Завршени су пројекти за фекалну канализацију за 24 улице, у дужини од 23 километара. Конкретно, у  Дидином насељу, у улицама Вука Караџића, 1, 2, и 3. део, Сутјеској, 2. део, Војводе Путника, 2. део, Хајдук Вељковој, Партизанском сокачету и Краља Петра, 2. и 3. део. У насељу Канал, у улицама Михајла Пупина, Ђорђа Вајферта, Десанке Максимовић, 1. и  2. део, Милоша Обилића, 1. део, Светосавској, Војводе Степе, 1. део, Базенској и Миленка Стојковића. У Колишту, у Хајдук Вељковој, Ивана Косанчића, 1, 2. и 3. део, Станоја Главаша, Колубарској и Козарачкој. За насеље плажа је урађен пројекат фекалне канализационе мреже.

У наредном периоду очекује се почетак радова на изградњи фекалне канализације у 17 улица у Костолцу, као и 2 фекално црпне станице.

ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Планира се реконструкција и асфалтирање улица у дужини од 15,18 километара. Најављује завршетак заобилазнице Забела, Пожаревац – Костолац, реконструкцију Карађорђеве улице (од бензинске пумпе до скретања за Село Костолац), измену плана ПГР и израду новог плана Првомајске улице, са изградњом модерне саобраћајнице, са кружним током, лед расветом и кишном канализацијом.

Крстаноски додаје да је у плану градња тротоара и бициклистичке стазе у Трудбеничкој улици (2. део до Партизанске улице). У насељу Канал најављује реконструкцију и асфалтирање Улице Кнеза Лазара, док се у улицама Николе Тесле, 2. део, Вељка Дугошевића и Трг братства и јединства планира тротоар.

Реконструкцију најављује и за Јадранску улицу, Хомољску, 2. део Николе Тесле, потом, Рударску, Војводе Мишића, 8. марта, 1. и 2. део, Дрварску, Ђуре Јакшића, 1. и 2. део, Ужичку, Вељка Дугошевића и Саве Ковачевића.

У Дидином насељу је асфалтирање планирано у улицама Вука Караџића, 1, 2. и 3. део, Сутјеској, 2. део, Војводе Путника, 2. део, Хајдук Вељковој, Партизанској – Партизанско сокаче и Улици Краља Петра, 2. и 3. део.

У насељу Канал, Крстаноски најављује асфалтирање у Саве Ковачевића, Михајла Пупина, Ђорђа Вајферта, Десанке Максимовић, 2. део, Милоша Обилића, 1. део, Светосавске, Војводе Степе, 1. део, Базенске и Улице Миленка Стојковића.

У насељу Колиште су за асфалтирање планиране улице Саве Ковачевића, Хајдук Вељкова, Ивана Косанчића, 1, 2. и 3. део, Станоја Главаша, Колубарска и Козарачка. 

Пољопривреда

Из буџетског фонда за пољопрвреду Града Пожаревца планирано је 120 милиона динара, односно, по 30 милиона за сваку годину. Тим средствима се најављује одлазак на Новосадски сајам, обука пољопривредника и додела ваучера, нови системи за наводњавање – набавка механизације, потом, опреме за пчеларство, садница, пластеника, квалитетних грла стоке, као и суфинасирање камата за пољопривредне кредите, инвестирање у физичку имовину пољопривредног газдинства, осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животињa и одрживо коришћење пољопривредног земљишта.

КЛЕНОВНИК 

За редовно одржавање МЗ Кленовник планирано је 1.5 милиона динара, уз још 30 милиона из буџетског фонда за пољопривреду и 60 милиона динара за реконструкцију путева и асфалтирање.

– Планирана је израда пројекта проширења фекалне канализације у селу Кленовник од 11 километара, са 2 фекално црпне станице и системом за пречишћавање отпадних вода, у вредности од 2.460.000 динара, каже Крстаноски, и додаје да је за реконструкцију и асфалтирање улица у селу Кленовник, у дужини од 5.4 километара, планирано 60 милиона динара.

Најављује и уређење спољне расвете на путу Ћириковац – Кленовник, постављање зоне 30 хоризонталне и вертикалне сигнализације испред ОШ „Јован Цвијић“ у Кленовнику. Потом, даљи развој културе, спорта, културно – уметничких друштава и верских заједница, као и редовно одржавање депонија и сређивање гробља.

ОСТРОВО 

За редовно годишње одржавање МЗ Острово планирано је 1.5 милиона динара, из буџетског фонда за пољопрвреду 30 милиона. Крстаноски наводи и да је завршен пројекат  ширење топлификационе мреже села Острова, у вредности од 366 милиона динара.

У припреми је пројекат нове секундарне водоводне мреже у дужини од 10,3 километра, вредан 2.760.000 динара. Најављује и пројекат нове секундарне фекалне канализације од 6 километара, уз систем за пречишћавање отпадних вода и 3 фекално – црпне станице, за који је планирано 2.040.000 динара, док је за реконструкцију и асфалтирање 4 километра улица планирано 40 милиона динара.

– За реконструкцију и асфалтирање у Острову су планиране улице: Кнеза Лазара, Југ Богданова, Краља Петра, Лоле Рибара, 2. део, као и реконструкција терена за мале спортове. Настављамо редовно одржавање депонија и сређивање гробља. Биће уређен централни сеоски парк и платоа испред Дома културе. Планирано је постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације у селу са 2 успоривача брзине, као и наставак развоја културе, спорта, културно – уметничких друштава и верских заједница на територији села Острова, каже Крстаноски.

ПЕТКА 

За редовно годишње одржавање МЗ Петка такође је планирано 1.5 милиона динара, из буџетског фонда за пољопривреду 30 милиона, за израду пројекта на ширењу фекалне канализације у селу, у дужини од 17 километара, са 3 фекално –  црпне станице и системом за пречишћавање отпадних вода, планирано је 2.340.000 дин.

За реконструкцију и асфалтирање улица, у дужини од 11.84 километра, планирано је 111 милиона динара.

– Асфалтирање и реконструкција су планирани за Београдску улицу, Божидара Стојадиновића, Кнез Михајлову, Димитрија Туцовића, Драже Марковића, Косте Нађа, Ленке Цолић, Лењинове, Љубомира Станковића, Цара Душана, Момчила Ћупића, Партизанску, Пролетерску, Саве Ковачевића, Вељка Дугошевића, Војислава Стевића и Вука Караџића, најављује Крстаноски, и додаје:

– У плану је завршетак уређења фасаде Дома културе у Петки, уређење терена за мале спортове, парка испред Дома културе, уређење спољне расвете на путу Петка –Костолац, постављање зоне 30 хоризонталне и вертикалне сигнализације испред ОШ „Јован Цвијић“ у Петки, редовно финално мерење и балансирање даљинског грејања у Петки. Такође, настављамо са развојем културе, спорта, културно – уметничких друштава и верских заједница на територији села Петка, као и са одржавањем депонија и сређивањем гробља.

СТАРИ КОСТОЛАЦ

За редовно годишње одржавање МЗ Село Костолац планирано је 1.5 милиона динара, из буџетског фонда за пољопривреду 30 милиона, а за реконструкцију 10, 5 километара топлификационе мреже, са повезивањем 30 домаћинстава у Кобаловом насеља, планирано је 190 милиона динара.

За израду нове фекалне канализација, у дужини од 10.5 километара, са 5 фекално црпних станица и 2 система за пречишћавање отпадних вода, планирано је 244 милиона динара, а за асфалтирање 15,6 милиона.

– У плану је асфалтирање Вукашинове улице, 1. и 2. део, Бориса Кидрича (ромска мала), Бориса Кидрича, спољни део, Николе Тесле, Лоле Рибара (од скретања за цркву право и десно), стазе од црквене порте до цркве, потом, улица Вера Благојевић, Вука Караџића, Кобалове, до двора Ђорђа Вајферта, Кобалове кружно око стајалишта, спољне стране стадиона, улаза у школу и стадиона малих спортова, као и центра села код продавнице. И у Старом Костолцу ћемо радити на даљем развоју културе, спорта, културно – уметничких друштава и верских заједница. Планирано је постављање зоне 30 хоризонталне и вертикалне сигнализације испред ОШ „Јован Цвијић“ у Старом Костолцу  и, наравно, редовно одржавање депонија и сређивање гробља, каже Крстаноски.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content