Пред члановима Општинског већа Кучева на претпоследњој седници у марту, нашли су се извештаји о прошлогодишњем раду јавних предузећа и установа и њихови програми рада у овој години. Извештаје и програме су већницима на увид и усвајање доставили: Центар за социјални рад са Установом за одрасле и старије „Кучево“,  Туристичка организација, Дом здравља, Центар за културу „Драган Кецман“, ЈКП „Кучево“,  Општинска управа Кучево и  Општинско јавно правобранилаштво.        После расправе усвојене су измене систематизација у ПУ „Лане“ и  Општинској управи као и извештај о реализацији програма коришћења средастава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Кучево у 2020. години.  Разматран је и програм рада Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима у 2021.  Већницима је достављен и предлог надлежне комисије за измене и допуне правилника о начину, поступку и критеријумима избора програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења грађана. Било је речи и о пројектима унапређења шумских засада у насељеном месту Кучево – фаза 1 и 2 и програму коришћења средстава остварених од накнаде за експлоатацију  шума и шумског земљишта. На дневном реду нашао се и предлог подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у овој години. 

      Последња седница Већа одржана је 26. марта. Са ње је Скупштини општине упућен на усвaјање предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта као и извештај о раду у прошлој и план рада у овој години Штаба за ванредне ситуације. Већници су такође прихватили и предлог одлуке за израду плана детаљне регулације Дубочке пећине, а разматрали су и финансијске планове  једног броја месних заједница: Дубока, Волуја, Кучево, Кучајна и Мустапић. 

Share.

Comments are closed.

Skip to content