Локална самоуправа Кучева у процесу је израде буџета за 2023. годину и у жели да у предлагање нових пројеката укључи што већи број грађана, позвала је Кучевљане на сарадњу.

-Користимо ову прилику да Вас позовемо да од 14.10.2022. до 26.10.2022. године предложите и подржите пројекте за које сматрате да могу учинити живот у нашој општини квалитетнијим и лепшим. Пројекат који предлажете може бити од капиталног значаја, односно да обухвата изградњу нових објеката или дугорочне радове на унапређењу постојећих објеката. Такође, могу се предложити и пројекти од интереса за локалну заједницу који не обухватају изградњу објеката већ скуп других активности на унапређењу живота у заједници. С обзиром на то да се пројекти финансирају из буџета Општине, важно је да се односе на потребе које су у надлежности локалне самоуправе,  наводи се у позиву.
Образац за предлагање пројеката може се преузети у Општинској управи Кучево , у Улици Светог Саве бр. 76 на писарници, као и у свим месним канцеларијама. Попуњени обрасци предају се Општинској управи Кучево , на писарници . Електронска верзија обрасца је: www.kucevo.rs

Попуњени образац послати на e-mail: javnarasprava@kucevo.rs

Share.

Comments are closed.

Skip to content