Последња овогодишња седница Скупштине општине Кучево почела је информацијом председника Бранка М. Кецмана да је из Управног суда у Београду стигла пресуда којом  је одбијена жалба Владимира Стојановића поднета на регуларност конститутивне седнице. Према речима Кецмана суд је закључио да су све одлуке донете на конститутивној седници новог сазива Скупштине, у складу са законом па самим тим, актуелно општинско руководство има легитимитет да врши власт до следећих локалних избора. 

У наставку седнице расправљано је и одлучивано o 25 тачака. Једна од вaжнијих одлука свакако је она која се односи на измене и допуне буџета Општине, a која не подразумева промене укупних буџетских прихода и расхода већ само у појединим апропријацијама. Локални парламент је такође одлучио да се ангжује ревизор за екстерну ревизију завршног рачуна буџета. Сет важних одлука донет је и у вези делатности Канцеларије за локални економски развој Општине. Прихваћен је предлог овогодишњег програма ЛЕР-а, дефинисани услови и могућности реализације тог програма, именована комисија за доделу средстава ради реализације програма и усвојен пословник о њеном раду.

Бранко М. Кецман, председник    Скупштине општине Кучево

– Наша локална самоуправа је одлучила да определи 20 милиона динара за помоћ и субвенције локалним привредницима. Задатак новоосноване комисије за спровођење програма локалног економског развоја је да обезбеди да реализација тече у складу са законом, истакао је председник Скупштине.

У наставку седнице дата је сагласност на одлуку о комуналним делатностима и комуналном уређењу насеља и усвојени нови ценовници о комуналним услугама. Усвојена је и одлука о изменама које се тичу грађевинског земљишта, а неколико тачака односило се на рад месних заједница. 

-Донели смо нову одлуку о месним заједницама и одлуку о распуштању савета 17 месних заједница. Скупштина је именовала поверенике која ће до избора нових савета радити оно што је неопходно како би све услуге за које су месне заједнице надлежне, биле покривене. Законом је утврђен рок до кога треба да се распишу нови избори за месне заједнице, каже Кецман.

На дневном реду нашле су се и измене правилника о задовољавању интереса и потреба грађана у области спорта. Овим изменама омогућене су стипендије спортистима који на то до сада нису имали права. Усвојена је и одлуку о отуђењу из јавне својине пословног простора у стамбено-пословној згради у улици Светог Саве. Такође је дата сагласност да се прибаве непокретности у јавну својину катастарских парцела у оквиру Археолошког налазишта Краку Лу Јордан у Волуји и то непосредном погодбом све у циљу да то налазиште постане доступније туристима.

Завређују пажњу и две одлуке које се тичу уступања катастарских парцела на коришћење без накнаде. Једна се односи на производно-прометно и услужно предузећа Каструм д.о. из Петровца на Млави које намерава да на тој парцели отвори хипер маркет и друга која се тиче парцеле у Раброву предвиђене да се на њој гради гасна станица фирме „Бриста“ д.о. Кучево. 

                                                                                                                                                                      Р.Н.     

Share.

Comments are closed.

Skip to content