99Након јавног увида током марта у Нацрт измена и допуна Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево и после јавне презентације одржане 15. марта, од представника месних заједница, заинтересованих инвеститора, привредника и предузетника, као и једног броја грађана, Комисији за планове пристигли су предлози за измене и допуне Нацрта овог документа. О томе се расправљало на јавној седници Комисије 6. априла којом приликом су подносиоци примедби били у ситуацији да своје предлоге усмено образложе, а да обрађивач планског документа и чланови Комисије одмах изнесу своја мишљења о свакој сугестији.

Јавној седници испред Општинске комисије за планове чији је председник Зоран Милекић, присуствовали су заменик председника Живорад Јовановић и чланови Гордана Ковачевић, Мирослава Тоцић, Мирјана Ћирић, Душан Тодоровић, Раденко Јовичић и секретар Мирјана Станковић Стојановић, а испред обрађивача Плана представница „ИНФОПЛАНА“ д.о о. из Аранђеловца Гордана Ковачевић.

Share.

Comments are closed.

Skip to content