2020-11-17T09:37:43+01:00 17. новембра, 2020. 09:29 |

Кучевo: О ванредним мерама у снежним данима

 У Кучеву је заседао Општински штаб за ванредне ситуације ради утврђивања превентивних и оперативних мера током  већих снежних падавина и евентуалног увођења ванредног стања током предстојећих зимских дана. На дневном реду била је и тренутна епидемиолошка ситуација на подручју општине.  

 За локалне и некатегорисане путеве Штаб је задужио ЈКП „Кучево“. Сви путеви разврстани су у три групе приоритета. Први локални приоритет су путни правци који повезују са државним – регионалним путевима и са насељима у којима су школе и амбуланте. У случају увођења ванредне ситуације, на путевима овог приоритета обезбедиће се непрекидно одвијање саобраћаја, а уколико, због изузетно тешких временских услова, до прекида, ипак дође, то може да траје највише три сата дневно.  Први локални приоритет су и сви путни правци које треба одмах – хитно очистити ради спасавања живота људи и материјалних добара односно због омогућавања прилаза ватрогасним возилима,  пружања здравствених услуга и превоза болесника, трудница…

У други локални приоритет спадају путни правци који чине везу између насеља на подручју општине и локални путеви или улице са асвалтним и макадамским застором, а који нису у првом приоритету.

Сви други некатегорисани путни правци спадају у трећи локални приоритет. За време ванредне ситуације чишћење ових путева долази на ред тек после деловања на путним правцима првог и другог локалног приоритета.

У циљу ефикаснијег функционисања, радовима ће се управљати из једног центра. План чишћења по приоритетима биће достављен свим месним заједницама најкасније до 20. новембра са циљем правовременог информисања.

За одржавање и чишћење путева: ДП 1б. реда бр. 33, ДПД 2. реда бр. 147 и бр. 163 и ДП 2. реда бр.374 и 376 задужено је Предузеће за путеве Пожаревац, пункт у Кучеву које на залихама има довољне количине соли и агрегата као и тешке механизације која би била ангажована уколико дође до великих падавина. Чистиће се сви путни правци до којих механизација може да дође, а уколико се ради о болесним и угроженим лицима на јако неприступачним теренима, биће ангажована ватрогасна јединица, по потреби и возило Електромораве. На критичним местима као што су Буковска, Церемошња, Равниште, Раденка, Волуја и Дубока, у случајевима ванредне ситуације, постојала би додатна потреба за ангажовањем механизације Војске Србије.