Већници Кучева на последњој седници расправљали су о више од тридесет тачака из своје надлежности. Најзанимљивије је било питање које се односило на измену досадашње систематизације послова у Општинској управи. Број извршилаца остао је исти, али је, ради боље ефикасности, дошло до прерасподеле појединих послова. Такође, званично су усвојени и нови коефицијенти у ЈКП „Кучево“. Иначе, подсећамо да је дошло до припајања Јавног предузећа за одржавање путева и јавне расвете Јавном комуналном предузећу „Кучево“.


Чланови Већа су се сагласили и са одлуком о отуђењу из јавне својине војног комплекса „Платани“. Та одлука ће заједно са одлуком о завршном рачуну Општине за претходну годину бити прослеђена Скупштини на коначно усвајање. Сет тачака на Већу односио се на Дом здравља, међу којима је и предлог Управног одбора ове здравствене установе за именовање директора.

Share.

Comments are closed.

Skip to content