Веће општине Кучево на последњој седници расправљало је о више од тридесет тачака из своје надлежности. Најзанимљивије јавности су оне које се односе на измену досадашње систематизације послова у Општинској управи. Број извршилаца остаје исти, али је, ради боље ефикасности,  дошло до прерасподеле појединих послова.

Седницу је водио председник Општине Новица Јаношевић. На заседању су званично су усвојени и нови коефицијенти у ЈКП „Кучево“. Иначе, подсећамо да је дошло до припајања тадашњег Јавног предузећа за одржавање путева и јавне расвете Јавном комуналном предузећу „Кучево“.

Чланови Већа су се сагласили и са  Одлуком о отуђењу из јавне својине. Реч је о војном комплексу „Платани“. Та одлука ће заједно са одлуком о завршном рачуну општине за претходну годину бити прослеђена Скупштини на коначно усвајање. Сет тачака се односио и на Дом здравља, међу којим је предлог Управног одбора ове здравствене установе за именовање директора.

Share.

Comments are closed.

Skip to content