У Нишу је одржан  скуп  представника 26 од 50 српских општина обухваћених ИПА пројектом СУПЕР међу којима је и општина Кучево коју су представљале Јасмина Ћамиловић, координаторка Стратегије развоја предшколског образовања и васпитања и Биљана Кецман, вршилац дужности директорке Предшколске установе „Лане“. Овом приликом обрађене су две теме: „Планирање и управљање предшколским образовањем и васпитањем“ и „Хармонизација стратешких докумената на локалном нивоу“.

 У Пројекат СУПЕР  –  Подршка реформи система предшколског образовања и васпитања у Србији, укључено је 50 општина и предшколских установа које у претходном периоду нису биле обухваћене сличним пројектним активностима. Државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Ана Ланговић Милићевић је истакла да јачањем професионалних капацитета запослених у предшколским установама и јединицама локалне заједнице, пројекат има потенцијал да значајно допринесе подизању свести о важности ширег укључивања деце у предшколске програме и унапређивању квалитета васпитно-образовног рада са децом применом савремених педагошких приступа. Током реализације Пројекта СУПЕР, различитим облицима обуке биће обухваћено више од 1000 васпитача.

Share.

Comments are closed.

Skip to content