2019-07-04T09:09:36+02:00 4. јула, 2019. 09:09 |

КУЧЕВО: Усвојен завршни рачун за прошлу годину

Пре почетка расправе о питањима по дневном реду прошлонедељног заседања Скупштине општине, председник Општине Владимир Стојановић упознао је одборнике са најактуелнијим радовима и активностима између две седнице.

Након тога усвојен је завршни рачун Управе за прошлу годину и измене одредби везаних за општинско правобранилаштво и организацију Општинске управе. Утврђена је висина закупнина пословног простора и делимично измењена одлука о постављању привремених, мањих монтажних објеката. Било је речи и о накнадама за коришћење јавних површина и локалним комуналним таксама и доприносима за уређивање грађевинског земљишта. По речима председника Општине Владимира Стојановића за грађане је битна информиција да није дошло до повећања такси, напротив, поједине су чак смањене.

Одборници су се сагласили да Удружење власника шума „Шуме Хомоља“ изводи радове на реконструкцији пута Kаона – Мишљеновац, а да ПУ „Лане“ може да приступи изменама Статута. Велико интересовање и полемику изазвала су одборничка питања, посебно она везана за решавање проблема паса луталица и уништавање амброзије.