У Кучеву је одржана седница Општинског већа којом је председавао председник  Општине Новица Јаношевић. Разматрано је близу тридесет предлога одлука, решења, захтева… Чланови већа именовали су Комисију за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и донели одлуку у вези потраживања обавеза преузетих од бившег Јавног предузећа  Дирекције на име закупа. Одлуком већника продужен је уговор о давању возила фијат пунто Станици полиције у Кучеву на коришћење. Разматрани  су и захтеви Опште болнице Пожаревац и ПУ Кучево за донацијама као и захтеви појединаца и правних лица који су се односили на накнаду штете, продужење радног времена у локалима…

Share.

Comments are closed.

Skip to content