2018-02-01T10:34:23+01:00 1. фебруара, 2018. 10:34 |

Кучево: Заседало Општинско веће

Усвојене мере за подизање степена опште безбедности на виши ниво

На својој 45. седници, чланови Општинског већа су имали дневни ред од преко двадесет тачака. Ученицима ОШ у Кучеву али и њиховим родитељима, свакако је најзанимљивија она којом  је тражено да се хоризонталном сигнализацијом обележи зона школе. Када се ради о оним старијим, поготову ако су у питању предузетници и правна лица, за њих је примарнија била она у оквиру које су већници одлучивали о Извештају поднетом од стране представника ЛПА ( Локалне пореске администрације) о стању дуговања по свим рачунима као и о приспелим пореским пријавама.

На почетку седнице Веће је усвојило Извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2017. годину. Више тачака се односило на мере за поспешивање спровођења пољопривредне политике, начину коришћења средстава за унапређење животне средине у прошлој и програму коришћења истих за ову годину, МЗ Дубока и Црквени одбор из Каоне су упутиле захтеве да се пред надлежним институцијама покрене питања преноса власништва земљишта са Републике на општину како би се на тим парцелама почела градња сакралних ( црквених ) објеката т.ј. храмова СПЦ. Пред члановима Већа нашао се и предлог Савета за безбедност општине Кучево са мерама које би требало предузети да се ниво опште безбедности још више подигне,

Нема привилегованих – сви морају да плате порез

Општинско веће је на седници расправљало и о Извештају о стању дуга правних лица и предузетника по свим рачунима које утврђује и наплаћује Локална пореска администрација. Одлучено је да сви, за које то прописи предвиђају, буду утужени .

Чланови Већа су се сагласили да сви закупци локала, пословног простора, предузетници и правна лица МОРАЈУ измирити обавезе према ЛПА, да не може бити привилегованих и да за све важе правила предвиђена законским и подзаконским прописима. Наплатом тих дуговања омогућила би се виша  улагања у инфраструктуру, већа социјална давања, једноставно  бољи и бржи  развој општине.