Кукурузни пламенац је штеточина која у последњих неколико година причињава изузетно велике штете на кукурузу. Поред директних оштећења која се огледају у смањењу приноса, ларве друге генерације кукурузног пламенца својом исхраном на клипу отварају пут за инфекције разним врстама плесни, гљивама из родова Аspergilus, Fusarium, Penicillium.  Ове гљиве у специфичним условима имају способност синтезе микотоксина и заражени клипови могу бити небезбедни за људску и сточну употребу.

На територији Браничевског округа, усеви кукуруза се налазе у фази: горњи и доњи делови метлице у цветању, свила потпуно развијена ББЦХ – 65. Визуелним  прегледом усева региструјемо присуство свеже положених јајних легала II генерације кукурузног пламенца (Ostrinia nubilalis). Проценат биљака са положеним јајним леглима је 5-10%, рекао нам је Јовица Јуришић, дипл. инг. заштите биља.

У наредном периоду очекује се интензивније полагање јајних легала.

Праг штетности за кукурузног пламенца је 5% биљака са јајним леглима код семенског кукуруза и кукуруза шећерца и  10%  код меркантилног кукуруза.

По постизању прагова штетности и на почетку пиљења ларви неопходно је спречити њихово убушивање у клип применом неког од следећих инсектицида:

Coragen 20-SC (хлорантранилипрол) 0,1-0,15 l/ha

Ampligo 150 ZC (хлорантранилипрол+ламбда-цихалотрин) 0,2-0,25 l/ha

Avaunt 15 EC (индоксакарб) 0,25 l/ha

ПССС Пожаревац наставља са праћењем полагања јајних  легала кукурузног пламенца.

Д.Динић

Share.

Comments are closed.

Skip to content