2020-12-01T10:06:38+01:00 1. децембра, 2020. 10:06 |

Лакше до посла у јавном сектору

Од 1. јануара следеће године до 31. децембра 2023. биће олакшано запошљавање на одређено и неодређено време у јавном сектору. To предвиђају измене и допуне Закона о буџетском систему који се налази у скупштинској процедури. Ове новине долазе после шест година забране запошљавања у овом сектору и омогућиће корисницима јавних средстава  да у наредне три године запошљавају нове људе без посебних дозвола и сагласности Владе Србије. У радни однос нови кадрови примаће се у својству приправника.

Државна предузећа и установе, међутим, моћи ће за стално да запосле ограничен број радника, не више од 70 одсто од укупног броја оних чији је радни однос у том предузећу односно установи престао у претходној години. О пријему новозапослених изнад тог процента одлучиваће Влада Србије уз претходно мишљење Министарства финансија.

Такође, укупан број запослених на одређено време не може бити већи од 10 одсто од укупног броја запослених на неодређено време, осим уз сагласност Владе Србије.