Кадар из филма „Лет без крила“

ОСТВАРЕЊЕ ПОЖАРЕВЉАНИНА ЖЕЉКА ЈОВАНОВИЋА НА МЕЂУНАРОДНОМ ФИЛМСКОМ ФЕСТИВАЛУ

Селектори овогодишњег 22. Међународног фестивала документарног филма у чешком граду Јихлави, уврстили су документарни филм „Лет без крила“ пожаревачког аутора Жељка Јовановића у фестивалски сегмент „East Silver Market 2018“. Реч је остварењу сниманом у Пожаревцу које говори о данима када вишебојци проводе највише времена са својим коњима, на терену хиподрома, а то је период уочи одржавања Љубичевских коњичких игара и традиционалног Љубичевског вишебоја. Куриозитет је да филм уз занимљиве кадрове и музичку подлогу нема нарације, већ да у пар наврата своја сећања евоцирају легенде вишебоја Миле Вујчић и Љубисав Костић Биса .

– За разлику од филмова који се тренутно снимају у Србији, пуним насиља, злочина и наших несрећа, овај филм се бави нечим лепим, хуманим и афирмативним. Надам се да ћемо филмом допринети очувању културне баштине нашег града, али и самој афирмацији Пожаревца, јер је овај Фeстивaл нajзнaчajниjи дoгaђaj зa дoкумeнтaрни филм у Цeнтрaлнoj и Истoчнoj Eврoпи, истиче Јовановић.

Међународни фестивал  документарног филма приређује се у Јихлави од 25. до 30. октобра, а органузује га Институт зa дoкумeнтaрни филм у Прaгу. Прашки Институт овим потезом пoдржaвa крeaтивнe дoкумeнтaрнe филмoвe из Цeнтрaлнe и Истoчнe Eврoпe , пружaјући филмским ствaрaoцимa могућност  финaнсирaња, умрeжaвaња и прojeкциja, чиме ауторима пoмaже мeђунaрoдну пaжњу и кoпрoдукциje, нaгрaђуje изузeтнe прojeктe и пoбoљшaвa њихoву oриjeнтaциjу нa мeђунaрoднoм тржишту.

Филм „Лет без крила“ реализован је уз помоћ средстава града Пожаревца намењених пројектима у култури, а продукцијски га потписују „Јовановић Арт“ и „Креативни Филмски Центар“.

В.Винкић

Share.

Comments are closed.

Skip to content