Jeднa oд кућa у Кoстoлцу

Специфичност Костолца, једине Градске општине на територији Браничевског округа је разлика у животном стандарду њеног становништва. Запослени у „Електропривреди Србије“ – Огранку „ТЕ-КО Костолац“ су у врху Републике по просечним зарадама што значи да себи и својим породицама могу да омогуће нешто лагоднији живот. С друге стране, у овом рударском граду пониклом на угљу живи приличан број оних који немају никаквих прихода и зависе од помоћи локалне заједнице. Међу њима најбројнији су припадници ромске националне мањине скупа са интерно расељеним лицима пристиглим деведесетих година са Косова и Метохије. Према недавно објављеним подацима Црвеног крста, од 850 оброка колико се дневно припрема за кориснике Народне кухиње у Пожаревцу и Костолцу, 450 се подели управо у Костолцу и тај број се латентно повећава. Такође, повећава се и број породица из сиромашног миљеа са четворо и више деце чије материјалне прилике не омогућавају инклузију кроз образовни систем у заједницу.

            Ромска удружења невладиног сектора као и Канцеларија за ромска питања ГО Костолац су прилично активне последњих година, али без сарадње са локалном самоуправом не би могли да идентификују проблеме и крену ка њиховом решавању, што потврђује наш саговорник, Саша Грубетић, члан Општинског већа ГО Костолац чији су ресор, осим просвете, управо социјална питања.

C. Грубетић

Колико Градска општина Костолац годишње издваја средстава за социјални програм ?

-У оквиру програма Социјална заштита старих лица у 2018. години Градска општина Костолац определила је средства за више категорија угроженог становништва и њихове различите потребе. За превоз пензионера старих преко 70 година у локалном саобраћају  300.000 динара, за снабдевање лековима најугроженијих категорија пензионера са најнижим примањима  200.000 динара, за снабдевање животним намирницама најугроженијих пензионера са најнижим примањима  300.000 динара, подизање квалитета живота  100.000, социјално здравствену заштиту инвалида рада  такође 100.000 динара. У оквиру буџета за ову годину распоређено је и за програм Подршка у образовању деце из социјално угрожених категорија становништва 80.000 динара. Посебна средства су издвојена за функционисање Канцеларије за ромска питања у 2018. години. Реч је о суми од 810.288 динара.

      Канцеларија за ромска питања има посебну улогу у збрињавању најугроженијих и спона је између њих и локалне заједнице. Како функционише и какви су ефекти ?

     -Канцеларије за ромска питања ГО Костолац отворена је и опремљена за рад у септембру 2014. године. Администратор Канцеларије је ангажован од 2015. године, као и координатор за ромска питања кроз пројекат Краљевине Шведске и СКГО. Градска општина Костолац је након истека уговора са СКГО, наставила финансирање рада координатора за ромска питања. Треба имати у виду да је ова Канцеларија формирана одлуком Већа и да се подразумева да се активности координирају и усклађују. За ово време доста тога је урађено, између осталог обезбеђена је помоћ у виду опреме и машина за покретање сопственог посла. Од стране немачке организације „ХЕЛП“,  грантове су добила два лица ромске националности у 2015. Години и 5 лица у 2016. години. Грантови су износили од 1.500 до 2.400 еура. Успостављена је сарадња са НВО „Визија“ из Крагујевца, и у 2016. години су 23 породице добиле грађевински материјал за адаптацију кућа у којима живе. У 2017. години помогнуто је 20 породица. Вредност једног пакета износила је 205.000 динара. Канцеларија је постала за ово време неопходан сервис грађана ромске националности. Успостављена је сарадња са свим локалним институцијама и јавним сервисима, са невладиним организацијама широм Србије као и са матичним службама, полицијским управама и општинама у Србији. У таквим ситуацијама. Када се грађани обрате Канцеларија пружа помоћ у прикупљању потребне документације. Грађани су свакодневно информисани о правима, упућују се на релевантне институције, добијају правне савете и упутства за административне процедуре.

Како се решавају стамбена питања сиромашних и каква је комунално – инфраструктурна опремљеност насеља у којима они живе?

-Такву врсту проблема као локална заједница покушавамо да решавамо на више начина у сарадњи са Канцеларијом за ромска питања и невладиним сектором. Решено је стамбено збрињавање интерно расељених лица која су живела у колективном центру у Старом Костолцу изградњом 13 монтажних кућа. Поред 11 породица интерно расељених из овог програма обезбеђене су и две породице локалног социјално угроженог становништва. Пројекат је финансиран средствима ЕУ из ИПА фондова, а  вредност му је била 250.000 еура. Један од најзначајнијих пројеката које су удружења спроводила, а Градска општина Костолац суфинансирала или била партнер, је „Индивидуална решења за адаптацију купатила“ у 2017. години. Циљ пројекта је било пружање подршке у успостављању бољих животних услова и услова становања, породицама које потичу из социјално угрожених категорија становништва на територији ГО Костолац доделом  грађевинског материјала за изградњу, санацију или адаптацију купатила. На овај вид подршке прошле године право је остварило 15 социјално угрожених вишечланих породица.

Да ли и како локална заједница помаже сиромашним ученицима и млађој деци?

-Од 2016. године спроводе се кампање повећања обухвата ромске деце обавезним предшколским образовањем и основном школом. Пружа се помоћ приликом уписа у средње и више школе применом мере афирмативне акције, помаже се у прикупљању документације за конкурисање за стипендије, обезбеђује се финансијска подршка ученицима у школи и предшколским установама у виду школског прибора и исхране у ђачкој кухињи. Пројектом „Подршка укључивању и одржавању континуитета у образовању деце ромске националности“ 82 ученика основне школе је добило одређену врсту финансијске подршке у образовању као што су школски прибор, уџбеници, ужина у ђачкој кухињи. Будућим средњошколцима помоћ је пружана у професионалној оријентацији, као и приликом уписа у средње и више школе применом мера афирмативне акције. Свим ученицима који испуњавају критеријуме за конкурисање за неку од стипендија смо пружали административну и саветодавну помоћ и подршку. Пројекат као основни циљ има укључивање Рома у све нивое образовног система, као и обезбеђивање услова за одржавање континуитета у образовању.

                                                                                                Д. Деурић

Share.

Comments are closed.

Skip to content